ລູກກະມີໂຄວິດກະຕິດ ຜູ້ໂຊກຮ້າຍຄືເປັນເຮົາ

ລູກກະມີໂຄວິດກະຕິດ ຜູ້ໂຊກຮ້າຍຄືເປັນເຮົາ

ລູກກະມີໂຄວິດກະຕິດ ຜູ້ໂຊກຮ້າຍຄືເປັນເຮົາ

ກັກຕົວຮອດເດືອນກະຍັງເປັນກວດ2_3ເທື່ອບໍ່ຕິດ

ຮອບສຸດທ້າຍຊິໄດ້ກັບບ້ານກວດອີກສຸດທ້າຍພົບເຊື້ອ ກັບລູກ1ເດືອນ ກັກຕົວຢູ່ວຽງ14 ມາຮອດຫລວງພະບາງ14 ສຸດທ້າຍກະບລອດ ຕຳໃຈກູແທ້

ຂ່າວທົ່ວໄປ