ໝຸ່ມອິນເດຍສຸດເກັ່ງຕົວະເປັນໝໍໄດ້ 4 ປີ ທັງທີ່ຮຽນບໍ່ຈົບຮອດປໍ5 ສຸດທ້າຍຖືກຈັບຍ້ອນເມຍ

ໝຸ່ມອິນເດຍສຸດເກັ່ງຕົວະເປັນໝໍໄດ້ 4 ປີ ທັງທີ່ຮຽນບໍ່ຈົບຮອດປໍ5 ສຸດທ້າຍຖືກຈັບຍ້ອນເມຍ

ຕໍາຫຼວດອິນເດຍຈັບຊາຍອິນເດຍອາຍຸ 23 ປີ ເຊິ່ງໃຊ້ປະຫວັດການສຶກສາປອມຕົວະເຮັດວຽກເປັນໝໍໄດ້ດົນເຖີງ 4 ປີ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນໝໍມາແລ້ວເຖີງ 16 ແຫ່ງໃນຫຼາຍເມືອງຂອງອິນເດຍ.

ທ້າວ Veeragandham Teja ໄດ້ປອມແປງປະຫວັດທຸກຢ່າງຂອງຕົນເອງນັບຕັ້ງແຕ່ຊື່, ອາຍຸ, ໃບປະກາດ, ປະຫວັດການສຶກສາ ແລະ ປະຫວັດການເຮັດວຽກ ເພື່ອສະໝັກເປັນທ່ານໝໍໃນໂຮງໝໍເອກກະຊົນຫຼາຍແຫ່ງທົ່ວປະເທດອິນເດຍ ແລະ ເຖີງຂັ້ນໄດ້ເປັນອາສາສະມັກຊ່ວຍຕໍາຫຼວດຄັດ ແລະ ຮັກສາຜູ້ຕິດເຊື້ອໂລກລະບາດ ມາແລ້ວ, ແຕ່ສຸດທ້າຍລາວກໍ່ຖືກຈັບ.

ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກຈັບ, ຕໍາຫຼວດຈົນພາກັນງົງວ່າເຮັດໄດ້ແນວໃດເມື່ອຮູ້ວ່າຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຕົວະ ແລະ ປອມແປງເກືອບທຸກຢ່າງ ຈົນໄດ້ເຮັດວຽກເປັນທ່ານໝໍ ໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າ Dr. YS Teja ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງໝໍມາແລ້ວ 16 ແຫ່ງ ທັງໆທີ່ລາວຮຽນບໍ່ຈົບຮອດ ປໍ5 ຊໍ້າ

ລາວຖືກຈັບໄດ້ຫຼັງຈາກເມຍຄົນທີ 2 ຂອງລາວທີ່ຫາກໍ່ແຕ່ງງານກັນໃນເດືອນກຸມພາ ໄດ້ໄປແຈ້ງຕໍາຫຼວດວ່າຖືກຜູ້ເປັນຜົວຕົວະໃຫ້ແຕ່ງງານນໍາ ເນື່ອງຈາກວ່າຜົວບໍ່ໄດ້ບອກວ່າລາວເຄີຍມີເມຍມາກ່ອນ.

ຈາກການສືບສວນປະຫວັດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ພົບວ່າ ທ້າວ Veeragandham ເຄີຍເປັນຄົນພະເນຈອນ ໜີອອກຈາກເຮືອນໃນປີ 2005 ເພາະຖືກແມ່ລ້ຽງທຳຮ້າຍທາລຸນ ແລະ ມາເຮັດວຽກຫາລ້ຽງຊີບໂດຍການຂາຍຂະໜົມຢູ່ລົດໄຟ ຈົນລາວໄດ້ພົບກັບແພດຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ ດຣ. ວາຍເອສ ປຸຣຸໂຍຕໍາ ເຣດດີ ລາວອ້າງວ່າລາວເປັນເດັກກຳພ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານໝໍຄົນນັ້ນເຫັນໃຈແລະຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກາລະ ໃຫ້ທີ່ພັກແລະທຶນຕໍ່ຊີວິດ ລວມໄປເຖິງເອກະສານສຳຄັນຕ່າງໆອີກຫຼາຍຢ່າງ. ເມື່ອລາວໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າອາຊີບແພດໝໍສາມາດສ້າງປະໂຫຍດທັງໃນທາງສັງຄົມແລະເງິນທອງ ລາວຈຶ່ງສວຍໂອກາດຂໍໃຊ້ນາມສະກຸນ ວາຍເອສ (YS) ຂອງທ່ານໝໍຄົນດັ່ງກ່າວມາໃຊ້.

ທ້າວ Veeragandham ເລີ່ມປອມປະຫວັດການສຶກສາ ເຊິ່ງລວມເຖີງໃບປະກາດທີ່ຕົວະວ່າຈົບແພດສາດ ເພື່ອເອົາໄປໃຊ້ຝືກງານທີ່ວິທະຍາໄລແພດຈີເອັນ ຢູ່ທີ່ເມືອງໄຣປູ. ພາຍຫຼັງລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ເລື່ອງການແພດແດ່ແລ້ວໜ້ອຍໜຶ່ງ, ລາວກໍ່ໄດ້ເດີນທາງຕໍ່ໄປທີ່ເມືອງບັງກະລໍແລະ ສະໝັກເຮັດວຽກເປັນໝໍຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍເອກະຊົນ.

ຕໍາຫຼວດບອກວ່າ ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ທ້າວ ວິລະກັນທຳ ຖືກຈັບໄດ້ວ່າພະຍາຍາມປອມເປັນບຸກຄົນອື່ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ລາວເຄີຍຖືກຕໍາຫຼວດຈັບໃນປີ 2016 ຂໍຫາແອບອ້າງວ່າເປັນຕໍາຫຼວດ ແລະ ນໍາເອົາລົດເຈົ້າໜ້າທີ່ອອກໄປໃຊ້ໂດຍອ້າງວ່າເປັນລູກຊາຍຕໍາຫຼວດລະດັບສູງ ແຖມຍັງເຄີຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ ວາຍເອສ ຕົວະຄົນອື່ນວ່າເປັນພີ່ນ້ອງກັບ ດຣ. ວາຍເອສ ປຸຣຸໂຍຕໍາ ເຣດດີ ມາແລ້ວອີກດ້ວຍ ແຕ່ກໍ່ສາມາດຕວົະເອົາຕົວລອດພົ້ນຜິດມາໄດ້.

ເຊິ່ງການຈັບທ້າວ Veeragandham ຈະຖືກຂະຫຍາຍຜົນໄປເຖິງຜູ້ທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະກ່ຽວຂ້ອງໃນການປອມແປງເອກະສານໃຫ້ລາວອີກດ້ວຍ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ