ກະລຸນາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເດີ້ທຸກທາ່ນ

ກະລຸນາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເດີ້ທຸກທາ່ນ

ກະລຸນາຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເດີ້ທຸກທາ່ນ

ຖ້າວາ່ໃຜເຫັນຄົນນີ້ຢູ່ປະເທດໃດຕ້ອງຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫຼືອຈີງໆຖ້າວາ່ເຫັນຊ່ວຍແຈ້ງໃຫ້ດວ່ນຈະມີນ້ຳໃຈ

ໄໜ່ວາ່ຢູ່ປະເທດໃດກໍ່ຕອ້ງແຈ້ງໃຫ້ດວ່ນຫຼານຄົນນີ້ມີຄົນລັກພາຕົວໄປໃດ້3ວັນ3 ຄືນ 02091176743

ມີໝູ່ເຫັນມີຄົນພາຂື້ນລົດໃຫຍ່ໄປແລ້ວ ປະມານ 4-5 ຄົນ ຄົນໃນລົດບໍ່ເຄີຍຮູ້ຈັກ ກໍ່ໃສ່ໝວດອີກບໍ່ເຫັນໜ້າແຈ້ງ

ເລີຍຖາມໝູ່ທີ່ໄປນຳພວກນັ້ນວ່າຈະໄປໃສ ລາວກໍ່ຕອບວ່າໄປລົມສາວວ່າຊັ້ນ ແຕ່ໄປໄດ້ 3 ມື້ 3 ຄືນ ບໍ່ເຫັນມາເລີຍ

ພໍ່ແມ່ເປັນຫວ່ງ ຈື່ງປະກາດຕາມຫາ

ຊົມຄລິບ

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ