ທີ່ສຸດຂອງຄວາມໂຊກດີ ກະຄືມີຜູ້ຊາຍດີໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດ

ທີ່ສຸດຂອງຄວາມໂຊກດີ ກະຄືມີຜູ້ຊາຍດີໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດ

ທີ່ສຸດຂອງຄວາມໂຊກດີກະຄືມີຜູ້ຊາຍດີໆເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ແລະ ຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນກະຢູ່ຕົງຫນ້າຂ້ອຍ

ຂ້ອຍເຈິແລ້ວ ຄົນທີ່ທົນກັບນິໃສງີ່ເງົ້າເຮົາ

ເຈິຄົນທີ່ເຂົ້າໃຈສະພາບຄອບຄົວເຮົາ

ເຈິຄົນທີ່ຄ່ອຍສັບພອດເຮົາທຸກເລື່ອງ

ຂອບໃຈທີ່ຢືນຂ້າງໆກັນມາສະເຫມີ ເຈົ້າເປັນຂອງຂວັນ

ທີ່ພິເສດທີ່ສຸດທີ່ເຄີຍເຈິມາ ຈະບໍ່ຍອມປ່ອຍມືໃຫ້ໄປໃສແລ້ວ ຈະຂໍຮັກສາແລະດູແລເຊິ່ງກັນແລະກັນແບບນີ້ຈົນແກ່ເຖົ້າ

ຮັກຜົວຕົ້ນຫລຼາຍເດີ້ 25/08/2021

ທັງຄົບຮອບວັນເກີດ ທັງຄົບຮອບ1ປີທີ່ຄົບກັນ

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ