ສປປ ລາວ 🇱🇦 ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດທັງໝົດ + 125 ຄົນ

ສປປ ລາວ 🇱🇦 ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດທັງໝົດ + 125 ຄົນ

ວັນທີ 6.09.2021 ສປປ ລາວ  ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ທັງໝົດ +125ຄົນ ພາຍໃນ 24 ຊມ

– ນະຄອນຫຼວງ: 4 (ນໍາເຂົ້າ)

– ບໍ່ແກ້ວ : 8 (ຊຸມຊົນ)

– ຫຼວງພະບາງ: 1 (ຊຸມຊົນ)

– ຄໍາມ່ວນ: 19

4 (ນໍາເຂົ້າ)
15 (ຊຸມຊົນ)

– ສາລະວັນ: 8
6 (ນໍາເຂົ້າ)
2 (ຊຸມຊົນ)

 

– ສະຫວັນນະເຂດ: 54
46 (ນໍາເຂົ້າ)
8 (ຊຸມຊົນ)

– ຈໍາປາສັກ: 31
15 (ນໍາເຂົ້າ)
16 (ຊຸມຊົນ)

ຂ່າວທົ່ວໄປ