ສົມພໍຄົນວຽງຈັນແຫ່ກັນມາຢູ່ນີ້ໝົດ

ສົມພໍຄົນວຽງຈັນແຫ່ກັນມາຢູ່ນີ້ໝົດ

ຫລວງພະບາງ 15/4/2022 ສົມພໍຄົນວຽງມາຢູ່ນີ້ໝົດ

ມ່ວນຊຶ່ນກັນບໍ່ໃສ່ຜ້າປິດປາກເລີຍ

ພວກເພິ່ນບໍ່ມີຢ້ານໂຄວິດເລີຍ

ມີຄລິບ1

ມີຄລິບ2

ຂ່າວທົ່ວໄປ