ຜົວ+ເມຍນ້ອຍ ລຸມຕີເມຍໃຫຍ່ ຈົນສະຫຼົບ

ຜົວ+ເມຍນ້ອຍ ລຸມຕີເມຍໃຫຍ່ ຈົນສະຫຼົບ

ເຫດການນີ້ເກີດທີ່ ອຸດົມໄຊ

ຈາກຜູ້ໃຊເຟສບຸກຊື່: ຄຳມີ ຫໍອິນທິພົນ ລະບາຍວ່າ ມື້ວັນທີ່5-8-2020ເຂົາສອງໂຕນີ້ນັjງກີນເຫົ້ຼານຳກັນຢູ່ບາ້ນເຈງຂອ້ຍພໍດີຂີ້ລົດຜາ່ນໄປທາງນັ້ນເຫັນເຂົາຢູ່ນຳກັນຂອ້ຍກາເລີຍຈອດລົດແລ້ວຍາ່ງເຂົ້າໄປຫາແລ້ວຖາມວາ່ເຈົ້າມານຳໃຜຜົວຂອ້ຍຕອບວ່າມານຳຜູ້ສາວ ເມຍຂອ້ຍແລ້ວຈີ້ໃສ່ນາງດຳນີ້ເລີຍຂອ້ຍເລີຍເວົ້າວ່າເມຍມາກາເວົ້ານຳເມຍວ່າໄປເວົ້າແຕ່ເລືອງຜູ້ສາວເຮັດຫຍັງ ແລ້ວຂອ້ຍກໍ່ຈັບຕັ່ງມາກຳລັງອີ່ນັງລົງ ຊົ່ວຮູ້ເມືອມາຂອ້ຍນອນຢູ່ພື້ນພຸ້ນແລ້ວ ເຂົາສອງໂຕນີ້ລຸມຕີຂອ້ຍແລ້ວພາກັນໜີໄປນຳກັນເລີຍຂອ້ຍນອນເຈັບຢູ່ເຮືອນພໍ່ປູ່ໄດ້5-6ມື້

ຂອ້ຍຍັງລຸກໄດ້ຢູ່ໄປຕື່ມ2-3ມື້ກໍເຫັນເຂົາກັບມາແລ້ວຜົວຂອ້ຍກໍມາເຮືອນພໍ່ປູ່ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍຖາມວ່າອີ່ປງນອີ່ແປງບໍ່ເຮັດອີກແລ້ວ ແຕ່ໃນສຸດທາ້ຍກໍຍັງເຮັດຄືເກົ່າໄປມາຫາຊູ້ກັນຄືເກົ່າຂະໜາດຂອ້ຍຍັງຢູ່ຫັນເຂົາຍັງບໍ່ຢາ້ນໄປມາຫາກັນຄືຜົວເມຍເລີຍບໍ່ມີຢ່າງອາຍຄົນທົ່ວອຸດົມໄຊໃຜກໍຮູ້ໝົດພາກັນໄປນອນຢູ່ເຮືອນພັກແຖວອຸດົມໄຊບໍ່ຢາ້ນຫຍັງເລີຍຍັງທ້າທາຍອີກວ່າ ຂອ້ຍບໍ່ມີປັນຍາໄປຈັບເຂົາຫລີ້ນໜ້າລວນຕາຂະໜາດຂອ້ຍນີ້ຍອມອົດຍອມທົນຄວາມເຈັບປວດຄວາມທໍລະມານກໍຍອ້ນຍັງຮັກແລະບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກເປັນກ່ຳພ້າຕອນຢູ່ນຳຂອ້ຍເວົ້າດີວ່າອີ່ເລີກມັນໄປເທື່ອເລັກເທື່ອນອ້ຍບາດໄປຢູ່ນຳມັນວ່າອີ່ມາປະຂອ້ຍແລ້ວໄປເອົາມັນ

ສຸດທາ້ຍສັນດານກໍຄືເກົ່າຂອ້ຍບໍ່ຢາກເປັນເມຍຫລວງຂອງໃຜຂອ້ຍຕອງການຄົນຮັກດຽວໃຈດງວຫລາຍກ່ວາຖ້າຄົນພັນນີ້ບໍ່ຊື່ສັດແລ້ວເຮົາອີ່ຢູ່ນຳເຂົາເພື່ອຫຍັງຢູ່ໄປໄດ້ແຕ່ຄວາມທໍ່ລະມານເໝືອນຕາຍທັ້ງເປັນສັດໂລກຍອມເປັນໄປຕາມກຳໃຜທຳກຳໃດໄວ້ຫາກອີ່ເຫັນຮ່ວມຊາດ ສິ່ງທີ່ເຂົາທຳກັບຂອ້ຍທຸກມື້ນີ້ຂອ້ຍທໍ່ລະມານຊ່ຳໃດຄວາມທໍ່ລະມານນີ້ຕ່າວກັບໄປຫາເຂົາ100ເທົາແສນເທົາທະວີຄູນ

ຂອ້ຍຂໍຝາກສັງຄົມໄວ້ແດ່ເຂົາວາ່ເຮັດແບບນີ້ຖືກແລ້ວທຳມິດສະຈານຜິດສີນຂໍ້3ແລ້ວຍັງບໍ່ສຳນືກອີກ

ຂ່າວທົ່ວໄປ