ພົບເຫັນຊ້າງປ່າປະມານ 20 ໂຕ ຢູ່ທີ່ເຂດບໍ່ຄໍາຂອງເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ພົບເຫັນຊ້າງປ່າປະມານ 20 ໂຕ ຢູ່ທີ່ເຂດບໍ່ຄໍາຂອງເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໃນວັນທີ 5/7/2020 ມີປະຊາຊົນໄດ້ພົບເຫັນຊ້າງປ່າປະມານ 20 ໂຕ ກຳລັງລົງຫລິ້ນນໍ້າຢ່າງມ່ວນຊື່ນ ຢູ່ທີ່ເຂດບໍ່ຄໍາຂອງເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຢາກໃກ້ມີການອານຸລັກໄວ້ຊ່ວຍກັນ

ວອນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊ່ວຍກັນຮັກສາສຶບພັນຕໍ່ໄປ

ສາລະໜ້າຮູ້