ສະພາບສອງເອື້ອຍນ້ອງ ເປັນຕາອີດູຕົນສົງສານ

ສະພາບສອງເອື້ອຍນ້ອງ ເປັນຕາອີດູຕົນສົງສານ

ຖ້າເຂົາເລືອກເກີດໄດ້
ເຂົານ່າຈະເລືອກບ່ອນທີ່ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮັກ ພ້ອມກັບຄວາມອີ່ມທ້ອງ ໄດ້

ສອງເອື້ອຍນ້ອງຕ້ອງເບີ່ງແຍງກັນແລະຢູ່ຕາມລຳພັງ
– ແມ່ເສຍຊີວີດ
– ພໍ່ຢູ່ໃສບໍ່ຮູ້

ຕອ່ນນີ້ເຫຼືອແຕ່ສອງເອືອຍນອ້ງຢູ່ນຳກັນ ທັ່ງສອງເອື້ອຍນ້ອງ ກີນເຂົ້າເຮືອນພີ່ນ້ອງ ບາງມື້ກະອົດກະຫີວ ນອນກອດກັນ ຝົນຕົກແລ່ນໄປເຮືອນຄົນອື່ນເພື່ອທີ່ລົບຝົນໄດ້.

ເດັກນ້ອຍສອງເອື້ອຍນ້ອງນີ້ຢູ່ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ບ້ານກະຈອຍ (ຊາຍແດນຫວຽດນາມ)

ຖ້າມີຄົນສົນໃຈຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ແມ່ນຕິດຕໍ່
ເບີ 0309175976 ຊື່ ອ້າຍ ຄຳພຸງ
ເວລາຕິດຕໍ່ໃຫ້ຖາມຫາ ສອງເອື້ອຍນ້ອງ ເອື້ອຍຊື່ ພີມ ນ້ອງຊື່ ເຂັມ
ຝາກແຊຣ໌ ໃຫ້ກອງທືນຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຫັນແດ່ເດີ ຮູ້ມາວ່າຫາກະມອບເງີນການຊວ່ຍເຫຼືອຜູ້ທຸກຍາກຢູ່

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ