ໄຟໄໝ້ໂຮງງານຢາງ ຮຸນແຮງ ເສຍຫາຍໜັກ ແຂວງສາລະວັນ

ໄຟໄໝ້ໂຮງງານຢາງ ຮຸນແຮງ ເສຍຫາຍໜັກ ແຂວງສາລະວັນ

#ຂ່າວດ່ວນ ໄຟໄໝ້ໂຮງງານຢ່າງ ຮຸນແຮງ ເສຍຫາຍໜັກ

ທີ່ ບ້ານຫຼັກ 11 ເມືອງຄົງເຊໂດນ ແຂວງສາລະວັນ ວັນທີ່ 5/2/2020

ສາເຫດ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍ ຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ມູນ

ຖ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ທາງເພຈ ຈະມາລາຍງານຕື່ມ ຂໍຂອບໃຈ

ສາລະໜ້າຮູ້