ສະຫຼະເວລາອ່ານລອງເບິ່ງ!!! ເມື່ອອາຍຸ 30 ເຮົາຄວນມີສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດບໍ່ລຳບາກຕອນເຮົາແກ່ເຖົ້າ

ສະຫຼະເວລາອ່ານລອງເບິ່ງ!!! ເມື່ອອາຍຸ 30 ເຮົາຄວນມີສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດບໍ່ລຳບາກຕອນເຮົາແກ່ເຖົ້າ

ເມື່ອອາຍຸ 30 ເຮົາຄວນມີສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດບໍ່ລຳບາກຕອນເຖົ້າຫຼາຍເກີນໄປ

1 ຕ້ອງມີທີ່ມາຂອງລາຍໄດ້ທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນງານປະຈຳ ງານອິດສະຫຼະ ຫຼື ທຸລະກິດສ່ວນຕົວ ຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ປະຈຳໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໄດ້ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ການມີທີ່ໄປທີ່ມາຂອງການເງິນທີ່ແນ່ນອນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າເປັນບຸກຄົນທີ່ໜ້າາເຊື່ອຖືໃນເເງ່ຂອງຫຼັກການເງິນ.

2 ຕ້ອງຕຽມເງິນເກັບໄວ້ຍາມສຸກເສີນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຮົາເກີດ ກໍ່ຄືການນັບເວລາຖອຍຫຼັງສູ່ຄວາມເຖົ້າແກ່ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອອາຍຸເພີ່ມ ກໍ່ເຫຼືອເວລາຫາເງິນຫຼຸດລົງ ການສ້າງເປົ້າໝາຍໃນການເກັບເງິນ ແລະ ມີວິໄນໃນແຕ່ລະເດືອນຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 30 ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າປະຫຼາດໃຈກັບເງິນກ້ອນທີ່ເກັບໄດ້.

3 ຕ້ອງເລີ່ມຮູ້ຈັກການບໍລິຫານໜີ້ ຄວາມບໍ່ມີໜີ້ຄືລາບອັນປະເສີດ ຊຶ່ງຫາກເວົ້າຄຳວ່າໜີ້ແລ້ວ ໜີ້ຈະມີ 2 ລັກສະນະດ້ວຍກັນຄື: ໜີ້ດີ ແລະ ໜີ້ບໍ່ດີ ຊຶ່ງໜີ້ທີ່ເຮົາຄວນມີຄືໜີ້ດີເທົ່ານັ້ນ ເຊັ່ນ ບ້ານ ທີ່ດີນ ຫຼື ທຸລະກິດຕໍ່ຍອດ ຊື່ງພາລະໜີ້ຄວນສອດຄ່ອງກັບລາຍໄດ້ຂອງເຈົ້າ.

4 ຕ້ອງຊື້ບ້ານກ່ອນຊື້ລົດ ຍິ່ງຊື້ບ້ານໄວເທົ່າໃດຍິ່ງໄດ້ປຽບເທົ່ານັ້ນ ທັ້ງໃນໄລຍະເວລາການຜ່ອນທີ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ຍອດການຜ່ອນທີ່ໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ມູນລະຄ່າຂອງດິນເພີ່ມຂື້ນທຸກປີ.

5 ຕ້ອງຄິດຄູນສອງເລື່ອງຄອບຄົວ ປະຈຸບັນເຖິງຈະເປັນເທນທີ່ຄົນອາຈະແຕ່ງງານກັນຊ້າ ແຕ່ມີການບໍລິຫານແລະຊີວິດຫຼາຍກ່ອນ 2 ຄົນຂື້ນໄປ ໂດຍສະເພາະເມື່ອມີລູກແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ ດັ່ງນັ້ນການຕຽມຕົວພ້ອມເລື່ອງການເງິນຈຶ່ງຄວນວາງແຜນຕັ້ງແຕ່ຕອນເຈົ້າຢູ່ຕົວຄົນດຽວ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ