ປະກາດຮັບພະນັກງານ ແມ່ບ້ານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຄົວຈໍານວນລາຍ ເງິນເດືອນດີ

ປະກາດຮັບພະນັກງານ ແມ່ບ້ານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຄົວຈໍານວນລາຍ ເງິນເດືອນດີ

ປະກາດ ຮັບພະນັກງານແມ່ບ້ານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຄົວຈໍານວນລາຍ ຕ້ອງການຄົນທີ່ເຄີຍເປັນແມ່ບ້ານມາກ່ອນ ແລະເຄີຍມີປະສົບການ ມາກ່ອນແລະມີຄວາມອົດທົນໃນຫນ້າທີ່ວຽກງານ ກິນຢູ່ນໍາບໍລິສັດ ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ: 6700-10,000 ບາດ ຫຼື ປະມານ 2,130,600 – 3,200,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ .

ສວນຄົນບໍ່ຮູ້ພາສາຈີນແມ່ນ 6300ບາດ/ເດືອນ, ສວນຄົນຮູ້ພາສາຈີນ ແລະ ຫລີ້ນຄອມໄດ້ ເງີນເດືອນແມ່ນ 3200-4700ຢວນ/ເດືອນ ຫຼື ທຽບເທົ່າ 4,160,000 – 6,110,000 ກີບຕໍ່ເດືອນ

ສະຖານທີ່ແມ່ນ:ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວເບີຕິດຕໍ່ ສົນໃຈຕິດຕໍ່:+856 52396433 ຫລຶ ຕິດຕໍ່ຜູ້ປະກາດໄດ້ທີ່ facebook

ສາລະໜ້າຮູ້