ຊາຍຄົນຫນຶ່ງມີເມຍຢູ່ 4 ຄົນ

ຊາຍຄົນຫນຶ່ງມີເມຍຢູ່ 4 ຄົນ

ເມຍຄົນທີ່ 1 ລາວຮັກຫລາຍທີ່ສຸດ ໄປໃສກະໄປນຳກັນ ຕາມໃຈທຸກຢ່າງ ຢາກໄດ້ຫຍັງລາວຫາມາໃຫ້
ເມຍຄົນທີ່ 2 ລາວຮັກຫລາຍ ລາວເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເຜື່ອເມຍຄົນນີ້ ແລະ ມັກຈະໄປຫາເມຍຄົນນີ້ຕະຫລອດ.
ເມຍຄົນທີ່ 3 ລາວຮັກຮອງລົງມາ ເບິ່ງແຍ້ງເອົາໃຈໃສພໍສົມຄວນ ແລະ ໄປຫາເປັນບາງເທື່ອ
ເມຍຄົນທີ່ 4 ລາວບໍເຄີຍສົນໃຈ ບໍເຄີຍເບິ່ງແຍ້ງເອົາໃຈໃສ ບໍເຄີຍໄປຫາ ບໍເຄີຍຄິດຮອດເມຍຄົນນີ້ເລີຍ. ຕໍມາຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ໄປເຮັດຜິດຮ້າຍແຮງ ແລຈັບ
ປະຫານຊີວິດ

.

– ກ່ອນທີ່ຈະຖືກປະຫານລາວຂໍຮ້ອງວ່າ: ລາວຂໍກັບບ້ານ ເພື່ອໄປລ່ຳລາ ເມຍສຸດທີ່ຮັກຈັກເທື່ອ ຜູ້ຄຸມເຫັນໃຈຈຶງອະນະຍາດ.- ເມື່ອກັບມາຮອດບ້ານ ລາວຟ້າວໄປຫາເມຍຄົນທີ່ 1 ເລົ່າເຫດການຕ່າງໆໃຫ້ຟັງ ແລະ ຖາມເມຍຄົນທີ່ 1 ວ່າ”ຖ້າຂ້ອຍຕ້ອງຕາຍ ເຈົ້າສິເຮັດແນວໃດ?”- ເມຍຄົນທີ່ 1 ຕອບນ້ຳສຽງເຢັນຊາວ່າຖ້າເຈົ້າຕາຍ ເຮົາກະຈົບກັນ

ຈາກນັ້ນລາວກະຟ້າວໄປຫາເມຍຄົນທີ່ 2 ດ້ວຍຄວາມເສົ້າໂສກ ເລົ່າເລື່ອງຕ່າງໆໃຫ້ຟັງ ແລະ ຖາມຄຳຖາມເກົ່າກັບເມຍຄົນທີ່ 2 ວ່າ”ຖ້າຂ້ອຍຕ້ອງຕາຍ ເຈົ້າສິເຮັດແນວໃດ?”

– ເມຍຄົນທີ່ 2 ກະຕອບຢ່າງຫນ້າຕາເສີຍວ່າ “ຖ້າເຈົ້າຕາຍ ຂ້ອຍກະມີຜົວໄຫມ່”

ຄຳຕອບທີ່ໄດ້ຄືກັບຟ້າຜ່າລົງກາງໃຈ ລາວຮູ້ສຶກເຈັບປວດ ແລະ ເສຍໃຈຢ່າງແຮງນຶກເສຍດາຍວ່າ ລາວບໍຄວນທຸ່ມເທໃຫ້ເມຍຄົນນີ້ເລີຍ.

ລາວຍ່າງຄໍຕົກໄປຫາເມຍຄົນທີ່ 3 ເລົ່າເລື່ອງຕ່າງໆໃຫ້ຟັງ ແລະ ຖາມຄຳຖາມເກົ່າກັບເມຍຄົນທີ່ 3 ວ່າ ”ຖ້າຂ້ອຍຕ້ອງຕາຍ ເຈົ້າສິເຮັດແນວໃດ?”
– ເມຍຄົນທີ່ 3 ຕອບວ່າ”ຖ້າເຈົ້າຕາຍຂ້ອຍສິໄປສົ່ງ”
ເຮັດໃຫ້ລາວຄາຍຄວາມໂສກເສົ້າໄດ້ຫນ່ອຍຫນຶ່ງ ຢ່າງນ້ອຍຍັງມີເມຍທີ່ຈິງໃຈກັບລາວ.ກ່ອນກັບເມື່ອຮັບໂທດລາວຄິດຂື້ນໄດ້ວ່າຊຶ່ງລາວບໍເຄີຍໄປຫາ ລາວຈຶ່ງໄປຫາ
– ເມຍຄົນທີ່ 4 ເລົ່າເລື່ອງຕ່າງໆໃຫ້ຟັງ ແລະ ຖາມຄຳຖາມເກົ່າກັບເມຍຄົນທີ່ 4 ວ່າ ”ຖ້າຂ້ອຍຕ້ອງຕາຍ ເຈົ້າສິເຮັດແນວໃດ?”
– ເມຍຄົນທີ 4 ຕອບວ່າ “ຖ້າເຈົ້າຕາຍຂ້ອຍສິຕາຍຕາມເຈົ້າໄປນຳ”
ແທ່ນທີ່ລາວສິດີໃຈ ກັບຄິດເສຍໃຈຫນັກຂື້ນໄປອີກ ເພາະ…ມັນສາຍເກີນໄປແລ້ວ ຊ່ວງທີ່ລາວມີຊີວິດຢູ່ ເຂົາບໍເຄີຍເຫັນຄ່າຂອງເມຍຄົນນີ້ ແຕ່ເມຍຄົນນີ້ບໍເຄີຍຄິດສິຖິ້ມລາວ ຈະນຳໄປຢູ່ຢູ່ນຳລາວດ້ວຍ.

ແລ້ວຊາຍຄົນນີ້ກໍກັບໄປຮັບໂທດປະຫານ ແລະ ເມື່ອລາວຕາຍເມຍຄົນທີ່ 4 ກໍຕາຍຕາມລາວໄປນຳ…

ເຮົາທຸກຄົນກະມີເມຍ 4 ຄົນນີ້.

ມີຄຳຖາມວ່າເມຍທັ້ງ 4 ຄົນເປັນໄຜ? ລອງຄິດເບິ່ງກ່ອນ

ແລ້ວຄ່ອຍເບິ່ງຄຳຕອບ:…

ຂ່າວທົ່ວໄປ