ແນວນີ້ມີເລື່ອງ!…ຫົດນ້ຳໃສ່ກັນ ບໍ່ພໍໃຈ

ແນວນີ້ມີເລື່ອງ!…ຫົດນ້ຳໃສ່ກັນ ບໍ່ພໍໃຈ

ແນວນີ້ມີເລື່ອງ!…

​ ເຂົາບໍ່ເຕັມໃຈໃຫ້ສາດນ້ຳໃສ່ເຂົາ ກະບໍ່ຕ້ອງສາດຊະຊາຍໃຫ້ເຂົາ ດຽວຈະເປັນເລື່ອງກັນ

ຊົມຄລິບ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ