ອັບເດດ ສະພາບ ເຂື່ອນນໍ້າຂອງ

ອັບເດດ ສະພາບ ເຂື່ອນນໍ້າຂອງ

ອັບເດດ ສະພາບ ເຂື່ອນນໍ້າຂອງ ໄຊຍະບູລີຕອນແລງວັນທີ່ 13 ສິງຫາ 2022

ຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງການມາຍັງບັນດາທ່ານ ຊາບວ່າ: ປະຈຸບັນໂຮງໄຟຟ້າ ພະລັງງານນ້ໍາຂອງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ມີປະລິມານນໍ້າໄຫຼເຂົ້າຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກຫນັກຫຼາຍ ແລະ ການປ່ອຍ ນ້ຳຈາກເຂື່ອນນໍ້າເພີ່ມຂື້ນ

ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວ ທາງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ໍາຂອງໄຊຍະບູລີ ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການຮັບມືສະຖານະການສຸກເສີນຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລະດັບ2;

ສະນັ້ນ ຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ ເພື່ອອອກແຈ້ງການໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ເຫນືອ ແລະ ທ້າຍເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ໍາຂອງ ໄຊຍະບູລີ ດັ່ງນີ້:

1. ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ ເຫນືອນໍ້າ ແລະ ທ້າຍນໍ້າ ກຽມຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບໃນແມ່ນໍ້າ້ ຂອງທີ່ອາດປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາສັ້ນ.

2. ໃຫ້ມ້ຽນມັດຜົນຜະລິດ ແລະ ສັດສາວາສິ່ງຕ່າງໆ ໄວ້ທີ່ສູງເພື່ອໃຫ້ທ່ວງທັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບໃນແມ່ນ້ໍາຂອງ.

3. ໃຫ້ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຈາກທາງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ໍາຂອງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ.

ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານ ເພື່ອຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການສະບັບນີ້ດ້ວຍ.

ຊົມຄິຼບ1

ຊົມຄຼິບ2

ຂ່າວທົ່ວໄປ