ປະກາດຈັບ ຜູ້ຊາຍຄົນໃນຮູບ ຄາດຕະກຳເມຍແລ້ວຫຼົບໜີຄະດີ

ປະກາດຈັບ ຜູ້ຊາຍຄົນໃນຮູບ ຄາດຕະກຳເມຍແລ້ວຫຼົບໜີຄະດີ

ຄະດີຄາດຕະກຳເມຍໃນຄັ້ງວັນທີ.16.4.2022.ຖ້າໃຜພົບເຫັນແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າໝ້າທີກັກຜູ້ກ່ຽວແດ່ຫລືໂທຫາຂ້ອຍທີ່ເບີ 020 56015730.

ທ້າວຫລອ້ງ ອາຍຸ 37ປີ. ບ້ານສ່າງວີໄລ່ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ຄະດີຄາດຕະກຳເມຍໃນຄັ້ງວັນທີ.16.4.2022.ຖ້າໃຜພົບເຫັນແຈ້ງໃຫ້ເຈ້າໝ້າທີກັກຜູ້ກ່ຽວແດ່

ຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫລືອມາທັງຊາວເຟສບຸກຊວ່ຍແຊຣໃຫ້ແດ່

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ