ຈີນບໍ່ຈ່າຍເງິນ ຄ່າແຮງງານລາວ3ຄົນ ບໍ່ມີເງິນພາກັນຍ່າງກັບບ້ານ

ຈີນບໍ່ຈ່າຍເງິນ ຄ່າແຮງງານລາວ3ຄົນ ບໍ່ມີເງິນພາກັນຍ່າງກັບບ້ານ

ຖ້າພົບເຫັນ3ຄົນນີ້ ເອົາເຂົາເຈົ້າເມືອນໍາແດ່ ເປັນຕາອີຕົນ ຍ່າງມາແຕ່ເຮັດວຽກສວນກ້ວຍແຖວໄຊດອນໂຂງຈີນບໍ່ຈ່າຍເງິນຄ່າເຮັດວຽກເລີຍຢາກກັບບ້ານແລ້ວຍ່າງມາຮອດເມືອງສະໜາມໄຊກະໄດ້ນອນຄືນ1ນອນແຄມທາງເຂົ້ານໍ້າກະບໍ່ໄດ້ກິນແຈ້ງມາກະຍ່າງຕໍ່ພໍດີຮອດເທດສະບານແຂວງ11ໂມງກາງເວັນຂ້າພະເຈົ້າພໍ້ເລີຍຖາມ3ຄົນແລ້ວເຂົາຕອບວ່າຊິເມືອບ້ານດາກຊືມເມືອງຊານໄຊ

ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຂື້ນລົດເມືອນໍາສົ່ງຮອດທາງແຍກໄປຕາດຈໍ ອີຕົນຫລາຍໄດ້ຊື້ເຂົ້ານໍ້າເຂົ້າໜົມຈໍານວນ1ພໍໄດ້ກິນແກ້ຫີວ ໃຜເມືອບ້ານເທິງເອົາເຂົາເຈົ້າເມືອນໍາແດ່ ແຮງແດດນີອີຕົນຊາດມະນຸດດ້ວຍກັນ

 

ສາລະໜ້າຮູ້