ດ່ວນໆ.! ຮັບພະນັກງານຂັບລົດ

ດ່ວນໆ.! ຮັບພະນັກງານຂັບລົດ

ບໍລິສັບໍລິສັດຊິໂດໄຮ່ໂດເລກ10ຈຳກັດ (ດວ່ນ​ໆ)

-ໂຊເຟີລົດ​ຈົກ​(ຕີນຢາງ)​1ຄົນ​ເງິນເດືອນ​:4.5-5.000.000

-ໂຊເຟີລົດ​ດ້າມ​ຈຳນວນ​6ຄົນ​ເງິນ​ເດືອນ​:3.5-4.000.000

-ໂຊເຟີລົດ​ໂລ​ຈຳນວນ​2​ຄົນ​ເງິນ​ເດືອນ​:3-3.500.000

ຕ້ອງມີປະສົບການຢາງຫນ່ອຍ5-6ປີ(ຕ້ອງ​ຂັບລົດ​ເກັ່ງ)
*​ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ສັກ​ຢາຄົບ​2.3.4​ເຂັມ
*​ຕ້ອງ​ມີ​ໃບ​ຂັບ​ຂີ່​BC

-ທາງບໍລິສັດ​ມີທີ່ພັກແລະເຂົ້າກິນ3ຄາບ.ກອ່ນຊິໄປເຮັດວຽກຕ້ອງມາກັກໂຕທີ່ບໍລິສັດກອ່ນ1ອາທິດ

*ສະຖານ​ທີ່ເຮັດວຽກ​ແມ່ນຢູ່​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ ເມືອງກະລືມ​ແຂວງເຊກອງ​*
ສົນໃຈ​ເບີໂທ​:ທ້າວ​ອາຢົງ​020 5727 4048 ທ້າວ​ອາຈັງ​020 5599 1856

ຂ່າວທົ່ວໄປ