ຊົມເຊີຍ ທີມທະນາຍຄວາມ ພົມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຕູ້ເດີ່

ຊົມເຊີຍ ທີມທະນາຍຄວາມ ພົມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຕູ້ເດີ່

Update: ວັນຈັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ບໍລິສັດກົດໝາຍ ພົມສຸພາແອນຊັນ ຈຳກັດ ໄດ້ສົ່ງລົດໄປຮັບແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍເຂົ້າມາໂອ້ລົມ ແລະ ປຶກສາ ກ່ຽວກັບປະເດນກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີຄວາມຂອງແມ່ຕູ້.

ໃນການພົບກັນຄັ້ງນີ້ ແມ່ຕູ້ບົວຊ້ອຍ ໄດ້ມອບເອກະສານ, ຫຼັກຖານ, ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ

ໃຫ້ທາງທີມທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາສຶກສາເພິ່ມເຕີມ.

ທີ່ມາ

ໃຫ້ທ່ານຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປວ່າຈະລົງເອີຍແນວໃດ

ຂ່າວທົ່ວໄປ