ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ

ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ

ເຖິງຜູ້ໂດຍສານທຸກທ່ານ:​ຕາມແຈ້ງການໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ໄດ້ຖືກ​ຂະໂມຍໃນຊ່ວງຫົວແລງຂອງວັນນີ້

ປະຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານແມ່ນໄດ້ເຂົ້າເຖິງພື້ນທີ່ເພື່ອກວດສອບເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ເພື່ອ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງ​ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວໃນການເດີນລົດລົງ.

ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລົດໄຟ EMU ຖ້ຽວ C83 ໃນມື້ນີ້ຈະມາຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຊ້າ 30 ນາທີ ແລະ ລົດໄຟທຳມະດາຖ້ຽວ K11 ແມ່ນຍັງບໍ່ສາມາດກຳນົດເວລາຈະມາເຖິງທີ່ແນ່ຊັດເທື່ອ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງຜູ້ໂດຍສານທີ່ກຳລັງຢູ່ເທິງລົດໄຟ, ບັນດາທ່ານທີ່ຈະໄປຮັບຫມູ່ຄູ່, ຄອບຄົວ, ພີ່ນ້ອງຢູ່ສະຖານີເພື່ອຊາບ ແລະ ແລະ ຂໍການສະຫນັບສະຫນູນຮ່ວມມືຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.

ພວກເຮົາຕ້ອງຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ.

ດ້ວຍຄວາມນັບຖື.

ຂ່າວທົ່ວໄປ