ວອນສັງຄົມເຂົ້າຊວ່ຍເຫຼືອ 1 ໄລ້ 1 ແຊຮ ຂອງທ່ານມີຄວາມໝາຍ

ວອນສັງຄົມເຂົ້າຊວ່ຍເຫຼືອ 1 ໄລ້ 1 ແຊຮ ຂອງທ່ານມີຄວາມໝາຍ

ນາງ ພອນທິບ ມີຍາ ອາຍຸ 30 ປີ ຢູ່ບ້ານ ຖິ່ນເພຍ ເມືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ເປັນລູກຂອງນາງ ບຸນຖົມ ມີຍາ ຢູ່ນຳກັນ 3 ພໍ່ແມ່ລູກເຊີ່ງຜູ້ເປັນລູກໄດ້ປ່ວຍເປັນເບົາຫວານເປື່ອຍ ປະຈຸບັນຜູ້ກ່ຽວທໍລະມານຫຼາຍ ນອນຮອ້ງໃຫ້ທຸກມື້ດວ້ຍຄວາມເຈັບປວດ ບໍ່ມີເງີນປິ່ນປົວຄອບຄົວທຸກຍາກຫຼາຍ

ຈຸດປະສົງການປິ່ນປົວແມ່ນຕອ້ງໄດ້ຕັດຂາ ເພາະຂາຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເປື່ອຍ ແລະ ເນົ່າມີນໍ້າຫນອງໄຫຼອອກມາຕະຫລອດແລະເຈັບປວດຫຼາຍ ແລະ ຕອ້ງໄດ້ຕັດຂາຢ່າງຮີບດ່ວນ

ທາງຫນວ່ຍກູ້ໄພມູນນິທິພັດທະນາຜາສຸກ ໄດ້ແນະນຳແມ່ບຸນຖົມໄປເປີດບັນຊີ ເພື່ອຂໍຮັບເງີນບໍລິຈາກເພື່ອໃຫ້ເງີນເຂົ້າບັນຊີຄອບຄົວໂດຍຕົງ ທ່ານໃດສາມາດຊ່ວຍເປັນເງີນສົດຕິດຕໍ່ທີ່ ເບີໂທແມ່ບຸນຖົມ ເປັນແມ່ຂອງຜູ້ປວ່ຍ: 020 56391016

ທ່ານໃດຢາກຊ່ວຍເຫຼືອນາງພອນທິບສາມາດບໍລິຈາກເຂົ້າບັນຊີ ຂອງນາງ ບຸນຖົມ ມີຍາ ຜູ້ເປັນແມ່ຂອງຜູ້ປວ່ຍ ຜ່ານທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ ; Mrs. Bounthom Myya ເລກບັນຊີ: LAK 238750-1-0-1901

ເບີໂທຕິດຕໍ່ 020 56391061

ທີ່ມາ : ໜ່ວຍກູ້ໄພພັດທະນາ ຜາສຸກ Phasouk Rescue

ຂ່າວທົ່ວໄປ