ນັກສະແດງໄທ ໝາກ ປະລິ່ນ ມາທ້າທາຍສໍາຜັດຄວາມງາມ “ພູຜາມ່ານ”

ນັກສະແດງໄທ ໝາກ ປະລິ່ນ ມາທ້າທາຍສໍາຜັດຄວາມງາມ “ພູຜາມ່ານ”

ຫຼັງຈາກທີ່ເປີດບໍລິການ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ນັບວ່າມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ສໍາລັບ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ພູຜາມ່ານ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ທີ່ທ້າທາຍ

ຫຼ້າສຸດ ໜຸ່ມ ໝາກ ປຣິ່ນ ນັກສະແດງຊ່ອງ 3 ໄທ ກໍມາສໍາຜັດຄວາມສູງ, ທ້າທາຍທີ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງນີ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍໂດຍໄດລົງພາບໄວ້

ມາກ ເຫັນແລ້ວ ເປັນຕາມ່ວນຫຼາຍ ແລ້ວທ່ານເດ ເຄີຍໄປແລ້ວບໍ່

ເປັນສະຖານທີ່ ທີ່ສຽວໄສຸ້ດໆ

ພູຜາມ່ານ

ຍີ້ມຂອງເຈົ້ານັ້ນມີສະເໜ່

ໃຜເຄີຍໄປຂໍຮູບລົງເຄັ້ມເມັ້ນມາໃຫ້ເບີ່ງແດ່

ຂ່າວບັນເທິງ