1ໄລ 1ແຊຣ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມ

1ໄລ 1ແຊຣ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມ

ຜູ້ເປັນຜົວໄດ້ເສຍຊີວິດ!!ຍັງແຕ່ແມ່!! ແມ່ຄົນດຽວຕ້ອງລ້ຽງດູລູກ4ຄົນ ເຊິ່ງຄົນສຸດທ້າຍແມ່ນພີການ

ຄົນສຸດທ້າຍແມ່ນພີການ

ຖານະຄອບຄົບພວກເຂົາແມ່ນທຸກຍາກ ສົງສານເດ

ຂ່າວທົ່ວໄປ