6 ວິຊາຊີບທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ກຽມສ້າງບຸກຄະລາກອນ ຮອງຮັບທາງລົດໄຟລາວ–ຈີນ

6 ວິຊາຊີບທີ່ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ກຽມສ້າງບຸກຄະລາກອນ ຮອງຮັບທາງລົດໄຟລາວ–ຈີນ

ເພື່ອຮອງຮັບ ການເປີດນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ ໃນທ້າຍປີ2021, ຂະແໜງການສຶກສາໄດ້ເລັງເຫັນ 6 ສາຂາອາຊີບໃໝ່ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ແລະ ລັດຖະບານຕ້ອງສຸມໃສ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ພຽງພໍ

ທ່ານ ຮສ. ປອ. ກອງສີ ແສງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງໃນການສ້າງກຳລັງແຮງງານໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ເພື່ອການພັດທະນາປະເທດຊາດໂດຍກົງ. ອາຊີວະສຶກສາເປັນການສ້າງນາຍຊ່າງກຳມະກອນທີ່ມີສີມື, ສ້າງຂຶ້ນມາແລ້ວອາດຈະໄປປະກອບອາຊີບດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ໄປເປັນນາຍຊ່າງກຳມະກອນຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ການຜະລິດຕ່າງໆ.

ເພື່ອຮອງຮັບທາງລົດໄຟ ລາວ – ຈີນ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ວິທະຍາໄລເຕັກນິກຕ່າງໆສ້າງແຮງງານ ເພາະການບໍລິການທາງລົດໄຟມີຫຼາຍວິຊາຊີບທີ່ຈະປິ່ນອ້ອມ ແລະ ເປັນອາຊີບໃໝ່ທີ່ລາວເຮົາບໍ່ມີໃນປັດຈຸບັນນີ້.

ປັດຈຸບັນນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ກະກຽມສ້າງວິທະຍາໄລວິຊາຊີບໃໝ່ທີ່ຈະເປີດສອນສະເພາະ 6 ສາຂາອາຊີບໃໝ່ ເຊັ່ນ: ສາຂາຄວບຄຸມສັນຍານ, ການບໍລິການຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານ, ການບໍລິການຂົນສົ່ງລົດໄຟ, ອາຊີບທີ່ຕິດພັນກັບວຽກເຫຼັກ, ບໍລິການສະຖານີ, ການສື່ສານ.

ນອກຈາກນີ້, ກໍຍັງມີອີກຫຼາຍໆສາຂາວິຊາຊີບ, ສາເຫດທີ່ຈະເປີດສອນສາຂາເຫຼົ່ານີ້ຂຶ້ນມາ ເພາະວ່າທາງລົດໄຟຜ່ານບ້ານເຮົາມີຄວາມຍາວເຖິງ 417 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງວິສະວະກອນທາງດ້ານການລົດໄຟ ຄິດສະເລ່ຍ 1 ກິໂລແມັດ ຕ້ອງໃຊ້ບຸກຄະລາກອນ 15 ຄົນ ໃນທຸກລະດັບ ໝາຍຄວາມວ່າເສັ້ນທາງລົດໄຟຜ່ານລາວມີຄວາມຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນເຖິງ 6 ພັນກວ່າຄົນ.

ສະນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ເລັ່ງສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ເພື່ອສ້າງວິທະຍາໄລທາງລົດໄຟຢູ່ຫຼັກ 16 ໃນໄວໆນີ້, ສ່ວນສະຖານທີ່ ແລະ ແບບອາຄານ ແມ່ນໄດ້ກຽມສຳເລັດແລ້ວ ຍັງລໍຖ້າແຕ່ການລົງມືກໍ່ສ້າງ ໂດຍທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ສປ ຈີນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາໃນອາຊີບເກົ່າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການແລ້ວຕ້ອງປິດຫຼັກສູດໄວ້ກ່ອນ ເພາະວ່າເຮົາຕ້ອງຊອກຫາອາຊີບໃໝ່ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອຕອບໂຈດຕາມຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ສັງຄົມຍຸກປັດຈຸບັນ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ