ແຊຮວົນໄປ ຂໍໃຫ້ໂຊກລາບເຂົ້າຫາ ປະກົດການ ສຸລິຍະຄາດກີນຕາເວັນ

ແຊຮວົນໄປ ຂໍໃຫ້ໂຊກລາບເຂົ້າຫາ ປະກົດການ ສຸລິຍະຄາດກີນຕາເວັນ

ໃຜທັນເຫັນແດ່ ໃນວັນ 26 ທັນວາ 2019 ນີ້, ເກີດມີປາກົດການສຸລິຍະຄາດ ຫລື ເອິີ້ນວ່າດວງຕາເວັນທີ່ບໍ່ເຕັມດວງ ເນື່ອງຈາກເດືອນ ໂຄຈອນມາບັງບາງສ່ວນຂອງດວງຕາເວັນ, ເຊິ່ງຈະສາມາດເບິ່ງເຫັນ

ການເຄື່ອນຍ້າຍໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 10:00 ແລະ ຈະມີບາງສ່ວນບັງຢູ່ຫລາຍທີ່ສຸດໃນເວລາປະມານ 12:00 ແລະ ຈະສິ້ນສຸດປາກົດການດັ່ງກ່າວເວລາ 14:00 ແຊຮແລ້ວຂໍໃຫ້ມີໂຊກລາບດ້ວຍເທີ່ນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ